Om klinikken

Din garanti for en professionel behandling

Som statsautoriserede fodterapeut er jeg medlem af Danske Fodterapeuter.

Det er din garanti for at jeg:

  •     har en statsanerkendt og godkendt uddannelse
  •     er uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje
  •     behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling
  •     vejleder i fodøvelser til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner
  •     vejleder i valg af sko
  •     er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer
  •     er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed
  •     er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring
  •     er medlem af Danske Fodterapeuter og får på denne måde ajourført min viden.